česky deutsch english polski
THE GUARANTEE OF QUALITY ISO 9001 ECO-FRIENDLY ISO 14001 30 YEARS OF EXPERIENCE

Copyright © 2013 DK CHEMO. All rights reserved. Created by AMEO s.r.o.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze
smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat
návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44,
110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz